Епархија сремска – српска православна црква
Епархија сремска 1 Епархија сремска 2 Епархија сремска 3 Епархија сремска 4 Епархија сремска 5 Епархија сремска 6 Епархија сремска 7 Епархија сремска 8 Епархија сремска 9 Епархија сремска 10 Епархија сремска 11

Шидско

Sedi{te:

22240 [id, ul. [kolska 2, tel: 022/712-559

 

Arhijerejski namesnik:

protojerej-stavrofor

Radomir Mi{i}, pravoslavni paroh {idski

22240 [id, ul. Zlatka [najdera 8

tel/faks: 022/716-995; 065/9-716-995

Parohije:

1. Ada{eva~ka, 22244 Ada{evci, Branka Radi~evi}a 21,

Hram Prenosa mo{tiju Svetog oca Nikolaja podignut je 1813.

Hram Svetog Stefana [tiqanovi}a u izgradwi, na spomen obele`ju

“Sremski Front”.

Paroh: jerej Marinko Stiki}, tel: 022/737-273; 064/0058-681.

2. Batrova~ka, 22251 Batrovci,

Hram Svetih apostola Petra i Pavla podignut je 1657,

poru{en do temeqa u Drugom svetskom ratu, ponovo izgra|en i osve}en 2003.

Paroh: jerej Boris Fajfri}, tel: 022/716-279 i 066/963-84-94.

3. Ba~ina~ka, 22225 Ba~inci, Vojvo|anska 2,

Hram Prenosa mo{tiju Sv. oca Nikolaja podignut je 1805. godine.

Hram Sv. cara Konstantina i carice Jelene, na Beni, osve}ena 2013.

Paroh: jerej Branislav Luki}, tel: 022/743-219; 065/601-0880.

4. Berkasova~ka, 22242 Berkasovo, Starogradska 3.

Hram Svetih apostola Petra i Pavla podignut je 1771.

Paroh: protonamesnik Bojan Cvetkovi}, tel: 022/718-114; 063/844-56-57.

5. Bingulska, 22253 Bingula, Nu{i}eva 4,

Hram Svetog Georgija podignut je 1778. Poru{en je 1944. godine

i ponovo sagra|en 1990-1993. godine.

Paroh: jerej Damjan Jerini}, tel: 066/941-34-80.

6. Va{~anska, 22241 Va{ica, Lewinova 3,

Hram Svetog velikomu~enika Georgija podignut je 1778.

Paroh: protonamesnik Ratko Nonkovi}, tel: 022/731-455; 065/505-3003.

7. Vi{wi}evska, 22246 Vi{wi}evo, Filipa Vi{wi}a 2,

Hram Prenosa mo{tiju Sv. oca Nikolaja podignut je 1790-1801.

Zbog minirawa u Drugom svetskom ratu od strane usta{a, nije se mogao u potpunosti

rekonstruisati, stoga je stari hram sru{en i zapo~eta izgradwa novog 2015. godine.

Paroh: protojerej Nikola Proboj~i}, tel: 022/745-857; 064/490-43-49.

8. Gibara~ka, 22258 Gibarac, Hram Sv. pror. Ilije u izgradwi.

Paroh: jerej Branislav Luki}, iz Ba~inaca, tel: 022/743-219; 065/601-0880.

9. Erdevi~ka, 22230 Erdevik, Svetog Save 3,

Hram Prenosa mo{tiju Svetog oca Nikolaja podignut je 1804.

Paroh: protojerej Dragan Mili}, tel: 022/752-440; 064/1289-983.

\akon Branislav Risti}, tel: 064/124-26-57

Kapela na grobqu Svete Petke, podignuta je 1926.

Quba, hram Svetog velikomu~enika Dimitrija, podignut je 1810.

Paroh: upra`wena.

10. Tovarni~ka, RH Tovarnik, Bana Jela~i}a 8,

Hram Svetog velikomu~enika Georgija podignut je 1799.

Paroh: protonamesnik Nikola Gvozdenovi}, tel: 022/710-665; 060/0710-665.

11. Ilina~ka, 22250 Ilinci, Vojvo|anska 14,

Hram Svetog proroka Ilije podignut je 1727.

Paroh: jerej Gostimir Du{ani}, tel: 064/-442-1983.

12. Ilo~ka, RH Ilok, Trg Nikole Ilo~kog 4,

Hram Svetog arhangela Mihaila podignut je 1798-1802,

u Drugom svetskom ratu (1942) poru{en do temeqa. Gradwa novog hrama zapo~eta 1993.

Paroh: protojerej-stavrofor Predrag Azap, mob. +385 98/270-334, 065/672-54-56

13. Jamenska, 22248 Jamena,

Hram Svetog velikomu~enika Georgija podignut je 1760.

Paroh: protojerej Milorad Du{ani} iz Morovi}a, tel: 022/736-042.

14. Kukujeva~ka, 22224 Kukujevci, Svetog Save 10,

Novi Hram Uspewa Presvete Bogorodice zapo~et 2013. godine a u bogoslu`benoj upotrebi je od 2015. godine.

Paroh: protojerej-stavrofor Du{an ^avka, tel/faks: 022/742-705; 064/370-45-06.

15. Molovinska, 22256 Molovin, Fru{kogorska 41,

Parohiju sa~iwavaju sela: Molovin, Sot i Biki} Do.

Hram Svetog arhangela Gavrila u Molovinu podignut je 1801.

Hram Svetih apostola Petra i Pavla u Sotu, u izgradwi,

temeqi osve}eni 2005. godine.

Paroh: protonamesnik Bojan Cvetkovi} iz Berkasova, tel: 022/718-114.

16. Morovi}ka, 22245 Morovi}, Kraqa Petra Prvog 5,

Hram Ro|ewa Presvete Bogorodice podignut je 1846, i vi{e puta stradao za vreme Drugog svetskog rata.

Paroh: protojerej Milorad Du{ani}, tel: 022/736-042; 064/358-56-50.

|akon Lazar Pavi}, tel. 064-318-52-96.

17. [idskobanova~ka, RH [idski Banovci, Mar{ala Tita 1.

Hram Prepodobne mati Paraskeve podignut je 1818.

Paroh: protonamesnik Nikola Gvozdenovi}, tel: 022/710-665; 060/0710-665.

18. [idska, 22240 [id, [kolska 2,

Храм Преноса моштију Св. оца Николаја, подигнут 1780,

тел. канцеларија: 022/712-559.

Parosi: I parohija: protojerej Milan Pr{i}, tel: 022/716-545; 061/720-60-08.

II parohija: protojerej-stavrofor Radomir Mi{i}, tel: 022/716-995.

III parohija: protonamesnik Zoran Ugre{i}, tel: 022/715-330; 063/7-715-330

Храм Успенија Пресвете Богородице, саграђен 2008.

I parohija: protojerej-stavrofor Zoran Jagodi}, tel: 022/2-716-646; 063/764-42-18,

ul. Teodora Stanivukovi}a br. 6, 22240 [id

Храм Светог великомученика Кнеза Лазара у изградњи.

I parohija: protojerej \or|e Mari}, tel: 022/715-228; 064/50-11-888.

ul. Cara Lazara 49, 22240 [id

Penzionisani sve{tenici u

Arhijerejskom namesni{tvu {idskom

  1. Ђорђе Воларевић, протојереј-ставрофор,

22240 Шид, Марка Орешковића 24, тел: 022/716-490 i 065/413-74-64

  1. Војин Арсеновић, протојереј,

22244 Адашевци, Светозара Марковића 5, тел: 022/737-387


Дизајн и израда сајта Dizajn i izrada sajta Neospindle IT Usluge i Rešenja
Контролна Табла