Епархија сремска – српска православна црква
Епархија сремска 1 Епархија сремска 2 Епархија сремска 3 Епархија сремска 4 Епархија сремска 5 Епархија сремска 6 Епархија сремска 7 Епархија сремска 8 Епархија сремска 9 Епархија сремска 10 Епархија сремска 11

Гргетег

манастир Гргетег

Тврди се да је манастир подигао Вук Гргуревић (Змај Огњени) за свог слепог оца Гргура Бранковића (монаха Германа), али историчари то сматрају више легендом него чињеницом.

Као и код већине манастира не зна се поуздано ко је био градитељ манастира Гргетег као што није познато ни време његове изградње. Легенда тврди да је овај манастир подигао деспот Вук Гргуревић (Змај Огњени) не би ли сместио свога слепог оца Гргура Бранковића, слепог хиландарског монаха Германа. Наводи се чак и 1471. година као година његовог подизања. Но, како је Гргур Бранковић умро 1459. године то се ова прича одувек сматрала само легендом. Претпоставља се да је манастир саграђен између 1459. (пад Деспотовине), али пре турског освајања Срема (1521. године). Чини се да је манастир био добростојећи јер је, у време „откупа“ од Турака, своје винограде, баште, ливаде и њиве откупио за износ од 6000 акчи (акча – ситни турски новац), док су му годишња давања на име ушура од вина, житарица и кошница била повећана на 500 акчи. Манастир је очигледно добро стајао па опат Бонини наводи да је у 1702. години имао укупно 4 млина, 200 јутара ораница и ливада (у њему је тада боравило 25 монаха), а по једној аустријској повељи из 1706. године види се да је имао укупно десет воденица.

Manastir Grgeteg

(sagra|en 1471. godine, ktitor despot Vuk Brankovi} “Zmaj Ogweni Vuk”),

22406 Irig, tel: 022/2464-199.

Hram Prenosa mo{tiju Sv. oca Nikolaja (ikonopis Uro{a Predi}a iz 1902. godine);

kapela: Ro|ewa Presvete Bogorodice (osvetio je 1898. godine patrijarh Georgije Brankovi})

i Prep. Serafima Sarovskog (osvetio je 1999. Episkop Sremski Vasilije Vadi}).

Nastojateq: arhimandrit Dositej Miqkov, sa sestrinstvom.


Дизајн и израда сајта Dizajn i izrada sajta Neospindle IT Usluge i Rešenja
Контролна Табла